Ceník výkonů

Seznam lékařských výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami:
Celkové vyšetření pacienta na vlastní žádost, komplex. vyšetření nepojištěnce .........800,-
Posudky k prac. činnosti- pracovnělékařská péče (vstupní, výstup., periodické) .........650,-
Průkazy- řidičské, zbrojní, dobrovolní hasiči.............. ......................................650,-
Vyšetření pro potravinářské, svářeč. průkazy, vůdce plavidla................................350,-
Podrobný výpis z dokumentace (pro pracovnělékařskou péči) ...............................300,-
Vyplnění žádosti do ústavu sociál. péče, DD ....................................................300,-
Vyjádření k rekreač. sportovní činnosti, studium na VŠ, dětské tábory.....................150,-
Posudek pro organ. výkonnostní sportovce dle vyhl. č 391/2013.............................650,-
Vyplnění pojistky (úraz, výpisy) á 12-18 min. .............................................300-400,-
Bolestné- pojistka....................................................................................400,-
Cílené vyšetření nepojištěnce .....................................................................220,-
Opakované vyšetření nepojištěnce ...............................................................160,-
Očkování (nehrazené ZP)............................................................................200,-
Jednoduchý administr. úkon .......................................................................100,-
Vyšetření na okult. krvácení- FOB test- (nehrazené ZP) ....................................200,-
Ekg vyšetření (nehrazené ZP)....................................................................150,-
Vvjádření ke zdrav. stavu na vlastní žádost....................................................200,-
Očkování proti klíšťové encefalitidě FSME (1 vakcína s aplikací)...........................920,-
   (plné očkování = 3 vakcíny FSME !)
Očkování proti černému kašli+záškrtu+tetanu (vakcína).....................................700,-
Očkování proti pneumokokům (zápalu plic)- Prevenar- nad 65let....................bezplatně 
Očkování proti hepatitidě A+B Twinrix(1 vakcína s aplikací).............................na dotaz
  (plné očkování = 3 vakcíny Twinrixu !)


Comments