Ceník výkonů

Seznam lékařských výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami:
Celkové vyšetření pacienta na vlastní žádost, komplex. vyšetření nepojištěnce .........700,-
Posudky k prac. činnosti- pracovnělékařská péče (vstupní, výstup., periodické) ........600,-
Průkazy- řidičské, zbrojní, dobrovolní hasiči.............. .....................................600,-
Vyšetření pro potravinářské, svářeč. průkazy, vůdce plavidla................................350,-
Podrobný výpis z dokumentace (pro pracovnělékařskou péči) ...............................300,-
Vyplnění žádosti do ústavu sociál. péče, DD ....................................................300,-
Vyjádření k rekreač. sportovní činnosti, studium na VŠ, dětské tábory.....................150,-
Posudek pro organ. výkonnostní sportovce dle vyhl. č 391/2013.............................600,-
Vyplnění pojistky (úraz, bolestné, výpisy) á 15 min. ..........................................300,-
Cílené vyšetření nepojištěnce ....................................................................200,-
Opakované vyšetření nepojištěnce ...............................................................150,-
Očkování (nehrazené ZP)...........................................................................180,-
Jednoduchý administr. úkon .......................................................................100,-
Vyšetření na okult. krvácení- FOB test- (nehrazené ZP) ....................................140,-
Orientační spirometrické vyšetření ..............................................................60,-
Ekg vyšetření (nehrazené ZP).....................................................................130,-
Vvjádření ke zdrav. stavu na vlastní žádost.....................................................200,-
Očkování proti klíšťové encefalitidě FSME (1 vakcína s aplikací)............................890,-
   (plné očkování = 3 vakcíny FSME !)
Očkování proti chřipce (kde nehradí ZP)......................................................430,-
Očkování proti černému kašli+záškrtu+tetanu (vakcína)......................................700,-
Očkování proti pneumokokům (zápalu plic)- Prevenar- nad 65let....................bezplatně (změna úhrady ZP)
Očkování proti hepatitidě A+B Twinrix(1 vakcína s aplikací).............................na dotaz
  (plné očkování = 3 vakcíny Twinrixu !)
Vyšetření na přítomnost Streptokoka A v krku (pův. anginy)..................................110,-

Comments