Ceník výkonů

Seznam lékařských výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami:

Celkové vyšetření pacienta na vlastní žádost, komplex. vyšetření nepojištěnce .........800,-

Posudky k prac. činnosti- pracovnělékařská péče (vstupní, výstup., periodické) .........650,-

Průkazy- řidičské, zbrojní, dobrovolní hasiči.............. ......................................650,-

Vyšetření pro potravinářské, svářeč. průkazy, vůdce plavidla................................350,-

Podrobný výpis z dokumentace (pro pracovnělékařskou péči) ...............................300,-

Vyplnění žádosti do ústavu sociál. péče, DD ....................................................300,-

Vyjádření k rekreač. sportovní činnosti, studium na VŠ, dětské tábory.....................150,-

Posudek pro organ. výkonnostní sportovce dle vyhl. č 391/2013.............................650,-

Vyplnění pojistky (úraz, výpisy) á 12-18 min. .............................................300-400,-

Bolestné- pojistka....................................................................................400,-

Cílené vyšetření nepojištěnce .....................................................................220,-

Opakované vyšetření nepojištěnce ...............................................................160,-

Očkování (nehrazené ZP)............................................................................200,-

Jednoduchý administr. úkon .......................................................................100,-

Vyšetření na okult. krvácení- FOB test- (nehrazené ZP) ....................................200,-

Ekg vyšetření (nehrazené ZP)....................................................................150,-

Vvjádření ke zdrav. stavu na vlastní žádost....................................................200,-

Očkování proti klíšťové encefalitidě FSME (1 vakcína s aplikací)...........................920,-

(plné očkování = 3 vakcíny FSME !)

Očkování proti černému kašli+záškrtu+tetanu (vakcína).....................................700,-

Očkování proti pneumokokům (zápalu plic)- Prevenar- nad 65let....................bezplatně

Očkování proti hepatitidě A+B Twinrix(1 vakcína s aplikací).............................na dotaz

(plné očkování = 3 vakcíny Twinrixu !)

Platnost od 1.9. 2020